ترانسمیتر دما و رطوبتTM-1215

ترانسمیتر دما و رطوبتTM-1215

كاليبراسيون نرم افزاريخروجي آنالوگ
 قابل اتصال به PC , HMI , PLC و ...
 امکان شبکه کردن چندین دستگاه
 نرم افزار براي انجام تنظيمات و مانيتورينگ و كنترل خروجي ها

 دانلودDatasheet
 دانلود راهنمای استفاده